Bue og pil

Man har fundet jagtbuer fra Maglemosetiden. De er lavet af skyggevokset, det vil sige langsomt vokset, knastfrit elmetræ med en diameter på mellem 6 og 10 cm.

Buemagerne har undgået at bruge kerneveddet. Buerne måler 154-170. Visse detaljer tyder på, at de på ydersiden har haft en forstærkning af sener for at give dem større elasticitet. De har haft en meget betydelig spændkraft; det ser man af dyreknogler, som man har fundet på bopladserne, de viser tit læsioner fra indskudte pilespidser, som er trængt dybt ind i knoglen.

Det anslås, at buernes trækvægt har været omkring 25 kg. Buerne har håndtag på midten, og de er gjort tyndere på den yderste fjerdedel i hver ende. De synes ikke at have haft kærve i spidserne til at binde strengen fast i, så måske har de oprindeligt været udstyret med pålimede spidser af horn eller ben med kærv.

Maglemose jægernes pile var fremstillet i to dele. Nemlig en del med pilespids på omkring 10 cm. og den anden del med resten af pileskaftet, sikkert monteret med styrefjer. Fordelen var, at når en pil blev skudt ind i et dyr, ville delen med styrefjerene falde af og kunne opsamles og genanvendes, hvis dyret eventuelt slap væk med den korte del af pilen med selve pilespidsen.

Det største arbejde ved at lave en pil må have været at rette pileskaftet og isætte styrefjer.
Meget ofte havde pilene ikke en egentlig pilespids af flint, men var påsat mikrolitter i en fure ved spidsen. En sådan pil ville sandsynligvis frembringe et stort indgangshul, så dyret forblødte hurtigere.