Glenten

Af rovfugle har vi valgt at fokusere på Glenten. Det er fordi, vi her i Andebøller ofte ser den røde glente på majestætisk vis flyve rundt over skovene og moserne.

Den røde glente yngler i åbne landskaber med spredte skove, gerne i nærheden af vandløb, søer eller moser. Glenten overtager ofte andre større fugles reder i høje træer som f.eks. ravne- eller musvågereder. Reden pyntes gerne med f.eks. papirstumper, farvet plastic, reb o.lign. Den røde glente når ynglealderen som 2 årig og får et kuld med 2-3 æg i slutningen af april til start starten af maj.

Den røde glente spiser en del forskelligt, men er især kendt som specialist i at finde og fortære ådsler. Derfor har fuglen en vigtig rolle som “naturens skraldemand”. Men glenten er også i stand til selv at jage og dræbe sit bytte. Ungerne fodres således især med friskfangede padder, krybdyr, mus, rotter, hareunger, småfugle, kragefugle og måger. Glenten tager de byttedyr, der er mest talrige på ynglestedet.

Med sin lange, kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde farve er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Den er ca. 25 % større end musvågen. Den har et vingefang på 145–165 cm og er 60–70 cm lang. Hunnen er lidt større end hannen.

Den røde glente er en fantastisk flyver, der under fødesøgningen flyver ret lavt over jorden, hvor den ofte stopper op i luften, vender rundt og daler ned mod jorden for at undersøge et muligt bytteemne. Når den markerer sit redeterritorium kan den “hænge” i timevis som en drage over skoven, deraf dens engelske navn “kite”.

Den smukke rovfugl betragtes som en af de mest sårbare og truede rovfuglearter i Europa. En gang var rød glente en af landets mest almindelige og vidt udbredte rovfugle. men pga. beskydning og giftudlægning blev arten udryddet i starten af 1900-tallet. Men nu er arten på vej tilbage – og ynglebestanden er fortsat i fremgang i Danmark.