Projektgruppen

Projektgruppen er en undergruppe af Andebølle lokalråd. Den har bestået af ulønnede aktive, der har brugt deres fritid på at få ASIM op at stå.

Projektet var ikke lykkes, hvis ikke en bred gruppe af Andebøller havde bakket op om projektet og havde givet os en hånd. Dette er et fælles projekt for en stor gruppe mennesker til glæde for byen og Assens Kommune.

ASIM er et eksempel på, hvad vi kan opnå, når vi mennesker udnytter, at vi har forskellige evner – og arbejder sammen.

Læs mere om Andebølle http://www.andebølle.dk

Læs mere om KoelbjergManden på http://www.koelbjergmanden.dk