Om Reliefferne

Trækunstneren Allan Bo Jensen har udskåret 4 relieffer om Maglemose menneskets liv. De handler om jagt og præsenteres i forhold til de 4 elementer: Jord, vand, luft og ild.De sidder bag på samlingshytten

Jord – Rådyr, elg, bjørn og vildsvin. Ulv, ræv, grævling, bæver, odder og mår blev nedlagt for pelsens skyld. Indsamling af planter, bær og rødder har utvivlsomt spillet en væsentlig rolle i Maglemosefolkets daglige kost. Men bortset fra hasselnødder ved man ikke hvilke.

Vand – De mest eftertragtede fisk, fanget med krog eller stanget med lyster (en slags ålejern), var gedde, aborre, skalle, brasen og malle.

Luft – Fuglevildt er generelt mere sparsomt repræsente-ret i det fundne knoglemateriale ved bopladserne. Men artsrigdommen er til gengæld stor.

Ild – Ilden, båle, har naturligvis været central for Maglemosefolkene. Både til at tilberede mad over og til at samles om – og holde varmen – ved.

Læs videre