Om grævlingen

Grævlingen bor i sin grævlingegrav. Graven er et underjordisk netværk af gange og huler, som grævlingen graver ind i en skråning. Graven kan blive mægtig stor med mange indgange og udluftningsrør. Og grævlingen udvider den hele tiden.
Grævlingens grav går i arv fra generation til generation, og den kan blive flere hundrede år gammel.

Grævlingen graver sine gange med forbenene. Den skubber den løse jord op gennem gangene og ud ad indgangshullet ved at gå baglæns, og slæbe jorden med sig med hagen og forbenene.
Man kan altid kende en grævlingegrav på, at der ligger bunker af løs jord udenfor, men ikke kranier og knogler som foran rævens hule. Inde i hulen laver grævlingen et blødt leje af tørt græs og mos og blade.

Grævlingen er et socialt dyr, og tit bor der flere grævlinger i den samme grav. Man har talt op til 12 grævlinger der delte hule. Når flere grævlinge bor sammen, kalder man det en klan. Grævlingerne i klanen hjælper hinanden med at passe på deres territorium.

Grævlingerne mærker grænserne til deres territorium af med små grævlingelorte. Samtidig har grævlingen et ’stempel’ som den kan sætte duftmærker med. ’Stemplet’ sidder lige under halen som en lille spalte på tværs. Grævlingen kan ’stemple’ græs og jord ved at sætte bagdelen ned mod jorden. Når den stempler, sætter den lidt duft af på stedet – og viser dermed andre grævlinge, at stedet er optaget. Grævlingerne i en klan stempler også hinanden, så de alle dufter ens.

Det er ikke mange mennesker, der har set en grævling. Den jager mest om natten, og så er den meget sky. Hvis man skal se den, skal man tidligt op – og så skal man være meget stille. Så det var en udfordrende opgave, Maglemosefolket havde med at jage den og få dens skind.

Graven i Ravnebankeskoven

Ræven og grævlingen kan også dele hus. Ræven er ikke så god til at grave. Den vil gerne bo i grævlingens gamle huler, og hvis graven er stor, gør det ikke grævlingen noget.
Grævlingen kan også overtage en hule fra en ræv. Så rydder den alle de kranier og knogler, som ræven har efterladt i hulen ud – og flytter ind med græs og hø.

I Ravnebankeskoven ved Skovmøllevej tæt på Andebølle kan man finde en stor grav, hvor der både har boet ræve og grævlinger.