Rovfuglerede

Et andet område, hvor bue og pil virkelig kommer til sin ret på denne tid, er i jagten på fugle. Selvfølgelig er det vældig sandsynligt, at man har brugt fælder og snarer mm. Men de har ikke efterladt spor, man kan finde i dag.

En pil var nok det mest naturlige valg, hvis man havde nogle, når det gjaldt fuglejagt. Især, når det gjaldt store fugle.

Fuglevildt er relativt set mere sparsomt repræsenteret end andre dyr og fisk i knoglematerialet, der er fundet fra Maglemosetiden. Men artsrigdommen er til gengæld stor.

Af bopladsernes knogler kan man se, at det bl. a. drejede sig om lom, lappedykker, skarv, hejre, rørdrum, stork, svane, gås, diverse arter af ænder skalleslugere, ørne, glenter og våger, samt tjur, trane, vadefugle, måger, spætter og kragefugle.

Rovfuglene har formentlig primært været jaget for fjerenes skyld.

Læs videre her!