Taksigelser

Vi takker fonde, puljer og virksomheder, der bidrog til etablering af ASIM …

Lokalsamfundspuljen – Assens Kommune: 54.000 kr.
Energi Fyns Almene fond: 38.774 kr.
Erhversministeriets Landistrikstpulje: 378.190 kr.

Peter Bukholt Byg, Mobil 20 23 46 84: Div. sponsering
Anlægsgartner Jørgen Kristensen, Mobil 23 29 78 77: Div. sponsering
Højfyns Reklame & Skiltecenter, 40 11 02 49: Div. sponsering

Vi vil gerne rette en særlig tak til Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer, for et engageret samspil og historisk vejledning.

Vi takker også alle de aktive Andebøller og andre, der på forskellig måde – med tid, kræfter og engagement – har været med til at løfte dette projekt fra drøm til virkelighed!

TAK!