Engområde

Jagt

Med Maglemosekulturen skete en teknisk revolution: For det første opfandt de flintøksen, så træer kunne fældes og bl.a. udhules og anvendes til stammebåde. Og så fandt man på at benytte mikrolitter (= små sten, ofte små flinteflækker), der monteres flere sammen som spids og/eller modhager på kastespyd og pile. .

Årstidernes jagt

Det må have været sådan, at hver vildttype havde sin sæson. Tidligt på vinteren jagede de måske storvildt, som da var nemt at spore på grund af de nøgne træer og takket være deres spor i den mulige sne. Det vides at Maglemose jægerne nedlagde urokse, elg, kronhjort, rådyr og vild-svin.

Vinteren kan også have været sæsonen for pelsdyrjagt. Desuden var det nemt at få fat i nogle af de mange sæler sidst på vinteren, når de gik på land for at føde deres unger.

Foråret kan have været en vanskelig tid, men så kunne man indsamle fugleæg og gå på fuglejagt. Maglemose jægerne var i det hele taget meget alsidige i deres valg af byttedyr. De fangede traner, viber, skalleslugere, lappedykkere, blishøns og hejrer. Det er blevet påvist, at når alt andet slog fejl, gik de ikke af vejen for også at spise pindsvin.

Læs videre her