Om KoelbjergManden

KoelbjergManden, som levede for 10.000 år siden – og er Nordens ældste skeletfund – blev fundet i mosen ved Koelbjerg i gå-afstand fra Andebølle.

KoelbjergManden levede på den tid, vi kalder Maglemosekulturen, som denne side jo handler om.

Læs mere om KoelbjergManden på www.koelbjergmanden.dk