“Vådområdet”

Vi har undladt at lave et vådområde med vand på ASIM, dels af sikkerhedshensyn, og dels fordi vi gerne vil have, at besøgende børn og voksne kan komme tæt på de forskellige skulpturer og bruge dem i leg.

I løbet af Maglemosejægernes periode var klimaet i Danmark det såkaldte boreale klima – og udpræget fastlandsklima. Det var et varmere klima, end vi har i dag. Faktisk var det så varmt, at sumpskildpadden ynglede i Danmark på dette tidspunkt.

Ferskvand har naturligvis spillet en stor rolle. Dels fordi Maglemosefolkene selv skulle have noget at drikke for at leve. Men ikke mindst fordi vandhuller, åer og søer også var samlingssteder for dyr – bytte – når Maglemose mennesket var på jagt. Endelig indeholder vandet fisk, som har været en populær spise.

Alle udgravninger af bopladser fra denne tid frembringer altid store mængder fiskeben, som viser at fisk har spillet en meget stor rolle.

Stammebåde

Maglemosefolket kunne bevæge sig hen over vandet i stammebåde. Meget af fiskeriet fra søer og vandløb foregik i båd. Stammebådene blev udhugget af en hel træstamme med flinteøkser, og de er et godt bevis på stenalder håndværkernes kunnen. De kendes op til 12 m. lange, med en bredde på ca. 60 cm. og med sider, som kun er et par centimeter tykke.
Der er fundet en padleåre af hasseltræ fra Maglemosetiden. Den er fundet ved Ulkestrup i den Sjællandske Åmose – den er ca. 120 cm. lang. Den kan ses på Nationalmuseet.

Læs videre her